Ortsrecht

F

Friedhofssatzung

1_1_Friedhofssatzung_Ra_25091995 1_1_Friedhofssatzung_Ra_25091995, 51 KB

(veröffentlicht im Amtsblatt des Landratsamtes Bad Kissingen Nr. 14 Lfd. Nr. 232 vom 25.05.1996)

Friedhofssatzung - 1. Änderung

1_1_1_Aend_Friedhof_Ra_24092004 1_1_1_Aend_Friedhof_Ra_24092004, 18 KB

(veröffentlicht im Amtsblatt des Landratsamtes Bad Kissingen Nr. 26 Lfd. Nr. 361 vom 28.12.2004)

Friedhofssatzung - 2. Änderung

1_1_2_Aend_Friedhof_Ra_24072009 1_1_2_Aend_Friedhof_Ra_24072009, 16 KB

(veröffentlicht im Amtsblatt des Landratsamtes Bad Kissingen Nr. 20 Lfd. Nr. 232 vom 22.08.2009)

Friedhofssatzung - 3. Änderung

1_1_3_Aend_Friedhof_Ra_21112011 1_1_3_Aend_Friedhof_Ra_21112011, 13 KB

(veröffentlicht im Amtsblatt des Landratsamtes Bad Kissingen Nr. 24 Lfd. Nr. 308 vom 03.12.2011)

Friedhofssatzung - 4. Änderung

1_1_4_Aend_Friedhof_Ra_04032015 1_1_4_Aend_Friedhof_Ra_04032015, 13 KB

(veröffentlicht im Amtsblatt des Landratsamtes Bad Kissingen Nr. 6 Lfd. Nr. 72 vom 20.03.2015)

Friedhofssatzung  - 5. Änderung

1_1_5_Aend_Friedhof_Ra_30112016 1_1_5_Aend_Friedhof_Ra_30112016, 45 KB

(veröffentlicht im Amtsblatt des Landratsamtes Bad Kissingen Nr. 27 Lfd. Nr. 250 vom 09.12.2016)

Friedhofssatzung -6. Änderung

1.1.6 Friedhofssatzung - 6. Änderung 20102020 1.1.6 Friedhofssatzung - 6. Änderung 20102020, 288 KB

(veröffentlicht im Amtsblatt des Landratsamtes Bad Kissingen Nr. 25 Lfd. Nr. 273 vom 11.12.2020)

Friedhofssatzung -7. Änderung

1.1.7 Friedhofssatzung - 7. Änderung 2610221 1.1.7 Friedhofssatzung - 7. Änderung 2610221, 90 KB

(veröffentlicht im Amtsblatt des Landratsamtes Bad Kissingen Nr. 25 Lfd. Nr. 251 vom 10.12.2021)